ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร 12/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2561

 ----- สิ้นสุดการรับสมัคร -----


 

 Download เอกสารแนบ

ประกาศ