ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : 20/3/2019 ถึง 18/4/2019

สถานะการเปิดรับสมัคร : กำลังเปิดรับสมัคร

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 30 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 40 ปีบริบูรณ์

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 30 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 40 ปีบริบูรณ์