ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการส่วนบริหารการลงทุน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : 25/12/2019 ถึง 23/1/2020

สถานะการเปิดรับสมัคร : กำลังเปิดรับสมัคร

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 40 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 60 ปีบริบูรณ์

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 40 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 60 ปีบริบูรณ์

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : 20/1/2020 ถึง 18/2/2020

สถานะการเปิดรับสมัคร : เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์