ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : 15/5/2020 ถึง 13/6/2020

สถานะการเปิดรับสมัคร : กำลังเปิดรับสมัคร

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจพลังความร้อน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : 15/5/2020 ถึง 13/6/2020

สถานะการเปิดรับสมัคร : กำลังเปิดรับสมัคร

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 40 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 55 ปีบริบูรณ์

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 40 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 55 ปีบริบูรณ์

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : 15/5/2020 ถึง 13/6/2020

สถานะการเปิดรับสมัคร : กำลังเปิดรับสมัคร

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 40 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 55 ปีบริบูรณ์

อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 40 ปีบริบูรณ์

อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 55 ปีบริบูรณ์